Litteratur

De nationale faggruppers
oversigter over forsknings-
og udviklingsbaseret viden

Studieordning

Studieordningens fællesdel
 
 

Bekendtgørelsen

Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets meddelelser

Tidsskrift

       Studier i læreruddannelse
og-profession