Læreruddannelsesnet

Læreruddannelsen i Danmark

Projekt MOOC om ”Den åbne skole”

Et partnerskab bestående af alle danske professionshøjskoler åbner den 9. januar 2017 et gratis online kursus om ”Den åbne skole”. Den åbne skole er en udmøntning af Folkeskolereformen fra 2013, som forpligtiger alle danske skoler til at etablere et tættere samarbejde med skolens omverden. Kurset er tilrettelagt som en MOOC: Massive Open Online Course, hvilket på dansk omtales som et gratis online kursus for mange deltagere. Kurset henvender sig til skolens praksis (lærere og pædagoger), til alle danske lærer- og pædagogstuderende samt til alle interessenter i skolens omverden, der er interesseret i at indgå i Åben Skole projekter og partnerskaber dvs. medarbejdere ansat i henholdsvis kulturlivet, erhvervslivet og foreningslivet. Læs mere om projektet på følgende hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig: http://aabenskole.nu/

 

Litteratur

De nationale faggruppers
oversigter over forsknings-
og udviklingsbaseret viden

 

Studieordning

Studieordningens fællesdel
Bekendtgørelsen

Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets meddelelserTidsskrift

       Studier i læreruddannelse
og-profession