De nærmere regler for læreruddannelsen er fastsat i hver enkelt udbudssteds studieordning (dvs for hver enkel læreruddannelse). En studieordning består dels af en fællesdel, dels af en institutionsdel.

Studieordningens fællesdel udarbejdes i fællesskab af de professionshøjskoler, der er godkendt til at udbyde uddannelsen. Studieordningens institutionsdel udarbejdes af hver enkelt professionshøjskole, og kan ses  på de enkelte professionshøjskolers hjemmesider.

Studieordningens fællesdel skal indeholde regler om følgende:

  1. Afsluttende prøver for hvert undervisningsfag, pædagogik og lærerfaglighed samt almen dannelse, herunder prøveform og tilrettelæggelse
  2. Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III
  3. Krav til udformning af professionsbachelorprojektet

Studieordningens fællesdel kan ses her:

Læreruddannelsens studieordning – Fællesdel. Gældende fra 15.11.2023. 

Se evt. også: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

De nationale moduler kan ses her:
Nationale moduler i læreruddannelsen 2020