En studieordning består dels af en fælles, national del samt af en institutionsdel.

Studieordningens nationale del udarbejdes af de professionshøjskoler, der er godkendt til at udbyde uddannelsen. Studieordningens institutionsdel udarbejdes af hver enkelt professionshøjskole, og kan ses på de enkelte professionshøjskolers hjemmeside.

Studieordningens fællesdel kan ses her:

Læreruddannelsens studieordning – Fællesdel. Gældende fra 15.11.2023. 

Se evt. også: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen