Med cirka 10.000 studerende er læreruddannelsen en af Danmarks største videregående uddannelser. Læreruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 4 år.

På Danske Professionshøjskolers hjemmeside kan du finde flere tal og fakta om læreruddannelsen, hvor du blandt meget andet kan læse om optaget på uddannelsen, de studerendes baggrund, optag i og uden for de store byer og frafald på læreruddannelsen.

Find tal og fakta om læreruddannelsen her.