De nationale faggrupper har udarbejdet redegørelser for, hvordan almen dannelse kommer til udtryk i alle de forskellige undervisningsfag og fagomåder i læreruddannelsen. Redegørelserne fra fagene/fagområderne trækker på forskellige dannelsesteoretiske positioner og teoretikere – danske såvel som udenlandske – og kobler almen dannelsesbegrebet til forskellige dannelsesperspektiver, herunder eksistentiel dannelse, kropslig dannelse, demokratisk dannelse, æstetisk dannelse m.fl. På denne måde illustrerer redegørelserne, at den almene dannelse er et gennemgående perspektiv og levende aspekt i alle uddannelsens fag og fagområder.

Papiret foreligger nu i version 2.0

Se redegørelsen for Almen dannelse i læreruddannelsens undervisningsfag og fagområder her