Litteratur

Litteraturlisterne er gennemgået og udvalgt af de nationale arbejdsgrupper. De er oversigter over forsknings- og udviklingsbaseret viden for hvert enkelt fagområde. De rummer systematiske oversigter over den bedste og mest relevante forsknings-og udviklingsbaserede viden inden for fagene.

Litteraturoversigter
Læsning af en forskningsartikel