Litteraturlisterne er gennemgået og udvalgt af de nationale faggrupper. De er oversigter over forsknings- og udviklingsbaseret viden for hvert enkelt fagområde. De rummer systematiske oversigter over den mest relevante forsknings-og udviklingsbaserede viden inden for fagene. Litteraturoversigter Læsning af en forskningsartikel