Litteraturoversigter

Om litteraturoversigterne

Litteraturoversigterne omfatter de tekster, som de nationale faggrupper i samarbejde med tilknyttede forskere vurderer som centrale bidrag til videngrundlaget for det pågældende fag/fagområde i læreruddannelsen.

Oversigterne henvender sig primært til studerende og undervisere i læreruddannelsen og sigter mod at give indblik i centrale dele af faget/fagområdets videngrundlag.

Oversigterne er vejledende; de angiver tekster, som studerende kan forvente at møde i undervisningen eller selv kan opsøge, og de kan fungere som inspiration for undervisere i planlægningen af undervisningen, men der er ikke tale om pensumlister.

Oversigterne kan indeholde forskellige typer tekster, fx forskningsartikler, faglige artikler, grundbøger, evalueringer og udredninger. Herudover kan oversigterne angive andre centrale ressourcer, som kan kvalificere studieprocessen, eksempelvis nationale og internationale videncentre og relevante tidsskrifter. Teksterne er fortrinsvis på dansk eller andre nordiske sprog, men kan også være på engelsk (eller tysk/fransk).

Har du spørgsmål til baggrunden for listerne m.v. kan du kontakte LLN’s sekretær Jørgen Knudsen. Mail: jokn3@ucl.dk

Litteraturlister:

Billedkunst

Biologi

Dansk

Engelsk 

Fransk

Fysik og Kemi

Geografi 

Historie

Lærernes grundfaglighed

Madkundskab 

Håndværk og Design

Idræt 

Kristendomskundskab og Religion

Matematik 1.-6. klassetrin

Matematik 4.-10. klassetrin

Musik 

Natur og Teknologi 

Samfundsfag

Tysk

Praktik

Professionsbachelorprojektet