Denne rækkefølge skal ind på materialet (kommer fra Jørgen via bekendtgørelsen) 

Lærernes grundfaglighed, billedkunst, biologi, dansk, engelsk, fysik/kemi, geografi, historie, madkundskab, håndværk og design, idræt, kristendomskundskab/religion, matematik, musik, natur/teknologi, samfundsfag, tysk og fransk, praktik, bachelorprojektet.

 

Listerne er gennemarbejdet og udvalgt af tværgående nationale arbejdsgrupper