Nationale faggrupper

Litteraturoversigterne er udarbejdet af nationale faggrupper. Hver faggruppe er sammensat af 7 personer, nemlig en faglig spydspids fra hver af de syv professionshøjskoler.

Formålet med de nationale faggrupper er at kvalitetssikre og udvikle læreruddannelsens respektive fagområder og samarbejdet imellem disse.

De nationale faggrupper har i første omgang været nedsat for årene 2013 og 2014 samt for årene 2015 og 2016. Ny udpegning af nationale faggrupper har fundet sted for årene 2017 og 2018.

Se oversigt over de nationale faggrupper

Hvis du ønsker yderligere kontaktdata på en af grupperne eller en enkelt deltager, er du altid velkommen til at kontakte Danske Professionshøjskoler.

Du kan også kontakte LLN’s sekretær Jørgen Knudsen
Mail: jokn3@ucl.dk