Hver faggruppe er sammensat af 6 personer, nemlig en faglig spydspids fra hver af de seks professionshøjskoler.

Formålet med de nationale faggrupper er at kvalitetssikre og udvikle læreruddannelsens respektive fagområder og samarbejdet imellem disse. De nationale faggrupper har været nedsat siden 2013 og med løbende udskiftning de efterfølgende år. De nationale faggrupper har blandt andet udarbejdet litteraturlister, vejledninger til læsning af forskningsartikler mv. 

Se kommissorium for de nationale faggrupper her.

Se kommissorium for og oversigt over UC-ledere med ansvar for de nationale faggrupper her

Se de nationale faggrupper 2021-2023 her.

Se kommissorium for nationalt netværk for Bachelorprojekt her.

Se kommissorium for nationalt netværk for Bæredygtighed her

Se kommissorium for nationalt netværk for Integreret praktik her

Se kommissorium for nationalt netværk for Teknologiforståelse her.

Hvis du ønsker yderligere kontaktdata på en af grupperne eller en enkelt deltager, er du altid velkommen til at kontakte Danske Professionshøjskoler.

Du kan også kontakte LLN’s sekretær Pernille Østergaard Nielsen
Mail: pjol@ucl.dk