Hver faggruppe er sammensat af 6 personer, nemlig en faglig spydspids fra hver af de seks professionshøjskoler.

Formålet med de nationale faggrupper er at kvalitetssikre og udvikle læreruddannelsens respektive fagområder og samarbejdet imellem disse.

De nationale faggrupper har i første omgang været nedsat for årene 2013 og 2014 samt efterfølgende for årene 2015 til 2018. Ny udpegning af nationale faggrupper har fundet sted for årene 2019 til 2020. De nationale faggrupper har blandt andet udarbejdet litteraturlister, vejledninger til læsning at forskningsartikler mv.

Nationale faggruppeledere 2019-2020

Nationale faggrupper 2019-2020

Hvis du ønsker yderligere kontaktdata på en af grupperne eller en enkelt deltager, er du altid velkommen til at kontakte Danske Professionshøjskoler.

Du kan også kontakte LLN’s sekretær Hanna Mølgaard
Mail: HMO@VIA.DK

Luk menu