Litteraturlisterne er oversigter over forsknings- og udviklingsbaseret viden for hvert enkelt fagområde. De rummer systematiske oversigter over den bedste og mest relevante forsknings-og udviklingsbaserede viden inden for fagene.

Oversigterne er et realistisk bud på grundlaget for fagområder for studerende og undervisere. Det handler altså ikke om lange metalister, men klare, overskuelige minimums oversigter med  centrale titler for hvert område.

Oversigterne inddrager: 

  • Internationale og nationale forskningsreviews
  • Nationale evalueringer, analyser og udredninger
  • Professionshøjskolernes FoU-produktion.

Oversigterne er tilstræbt udformet og opdelt, så de både kan anvendes af læreruddannelsens undervisere og studerende. Det er intentionen at oversigtrene revideres med 3-5 års intervaller.

Har du spørgsmål til baggrunden for listerne m.v. kan du kontakte LLN’s sekretær Jørgen Knudsen. Mail: jokn3@ucl.dk