Danske Professionshøjskoler har nedsat en Taskforce, der har fået til opgave at formulere en række forslag for udviklingen af fremtidens læreruddannelse. Taskforcen har formuleret syv anbefalinger samt en række forslag til indsatser, der peger på behov for ændringer, som skal løftes gennem ændringer på bekendtgørelsesniveau og gennem ændringer i professionshøjskolernes tilrettelæggelse af uddannelsen. De syv anbefalinger og forslag til indsatser er beskrevet i dokumentet Anbefalinger for fortsat udvikling af læreruddannelsen. Baggrunden for anbefalingerne er uddybet i den udarbejdede Arbejdsrapport – grundlagspapir for anbefalinger til fortsat udvikling af læreruddannelsen

Se også taskforcens Bilagssamling

Hvis der er problemer med at åbne filerne, anbefales det at bruge browseren Google Crome.