Forligspartierne bag den ny læreruddannelse har ønsket at styrke en række tværgående områder, der gælder hele skoleforløbet i folkeskolen, og hvor der er enighed om, at der skal ske et markant løft. De tværgående områder skal både indgå som dimensioner i alle undervisningsfag og i lærernes grundfaglighed, og de kan derudover indgå som hovedfokus i valgmoduler i læreruddannelsen.

De tværgående indsatsområder er:

Generelt om alle fire indsatsområder:
Danske Professionshøjskoler har besluttet, at de fire indsatsområder skal løftes gennem et samarbejde på nationalt niveau i sektoren og har derfor nedsat tværgående arbejdsgrupper.

Fire personer er udvalgt blandt professionshøjskolernes medarbejdere med dokumenteret ekspertise på området samt mindst en ekstern ekspert med baggrund fra grundskoleområdet eller et relevant forskningsmiljø.

Hver af arbejdsgrupperne har udarbejdet en oversigt over den mest relevante forsknings- og udviklingsbaserede viden inden for deres felt.

Oversigten inddrager:

  • Internationale og nationale forskningsreview
  • Nationale evalueringer, analyser og udredninger
  • Professionshøjskolernes FoU-produktion
  • Erfaringer fra projekter i grundskolen

Se mere om:
Tværgående Arbejdsgrupper