Danske Professionshøjskoler har besluttet, at de fire indsatsområder skal løftes gennem et samarbejde på nationalt niveau i sektoren og har derfor nedsat tværgående arbejdsgrupper.

Grupperne er sammensat, så de hver omfatter fire personer udvalgt blandt professionshøjskolernes medarbejdere med dokumenteret ekspertise på området samt mindst en ekstern ekspert med baggrund fra grundskoleområdet eller et relevant forskningsmiljø.

Medlemmerne i arbejdsgruppen om inklusion og specialundervisning var:

 • Else Skibsted (LLN)
 • Christian Qvang (sektoren)
 • Vibe Larsen (sektoren)
 • Susan Tetler (forskning)

Medlemmerne i arbejdsgruppen om it og nye medier var:

 • Thomas Kjærgaard (LLN)
 • Marie Falkesgaard Slot (sektoren)
 • Karsten Gynther (sektoren)
 • Birgitte Holm Sørensen (forskning)

Medlemmerne i arbejdsgruppen om innovation og entreprenørskab var:

 • Ebbe Kromann (LLN)
 • Rikke Johannesen (sektoren)
 • Lillian Rohde (sektoren)
 • Lotte Darsø (forskning)

Medlemmerne i arbejdsgruppen om sprog og literacy i fagene var:

 • Klara Korsgaard  (Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne)
 • Dorthe Carlsen (UCSyddanmark)
 • Jesper Bremholm (UCC)
 • Eva Maagerø (Højskolen i Vestfold, Norge)
 • Aase Bonde (Danmarks Lærerforening)