Se slides med oplæg fra keynotes samt fra sessionerne

Se slides med oplæg fra keynotes

Session 1a Laura-Gilliam

Session 1b Najla Adlouni

Session 2 Bergthora Kristjansdottir

Session 3a Helle Pia Laursen

Session 3B Uffe Ladegaard

Session 4a Birgitte Bækgaard

Session 5 Line Møller Daugaard og Gabriele Wolf

Session 6b Nina Hauge Jensen

Session 7a Noomi Matthiesen

Session 7b Barbara Day

Session 8a Rasmus Greve

Session 8b Stine Kragholm og Ole Goldbech

Session 9a Peter Hobel

Session 9b Dorthea Funder Kaas

Session 10a Lone Wulff

Session 10b Khaled Ksibe

Session 11a Svend Brandt

Session 11b Lene Kofoed Rasmussen

Session 13 Ruth Mulvad og Inge Regnarsson

 

Referater fra gruppearbejde d. 15.11.16

 

Læreruddannelseskonference 15.11.2016

Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN) indbyder alle fastansatte undervisere ved professionshøjskolernes læreruddannelser til konference i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ, tirsdag d. 15. november 2016 kl. 9:30 – 16:00.

Temaer for konferencen:

  • Videreudvikling af kompetenceorienterede prøveformer
  • Hvordan forbereder vi de studerende i læreruddannelsen på den flerkulturelle skole?

 

Formålet med konferencen er at sætte fokus på ovenstående to temaer, der tager
afsæt i Evalueringsrapporten om kompetencemålsstyring af læreruddannelsen fra
Teknologisk Institut, marts 2016.
Det ene tema beror på anbefalingen om at videreudvikle nye prøveformer med
fokus på vurdering af lærerstuderendes kompetencer. Det andet tema beror på
anbefalingen om øget fokus på almen dannelse i alle fag. Dette tema ses på denne
konference i lyset af den aktuelle samfundsudfordring med et stigende antal børn og
unge med dansk som andetsprog, dvs. hvordan forbereder vi de studerende i
læreruddannelsen på den flerkulturelle skole.

 

Program for læreruddannelseskonferencen tirsdag d. 15. november

Hent program (PDF)

09:30 – 10:00 Ankomst og formiddagsbuffet

10:00 – 10:20 Åbning af konferencen ved formand for uddannelsespolitisk udvalg, Danske Professionshøjskoler, Erik Knudsen, fælles sang og musik v/ lektor Lone Sonne og lektor Klaus Glüsing, Læreruddannelsen i Silkeborg samt intro til formiddagens tema om kompetenceorienterede prøveformer v/ Elsebeth Jensen, Uddannelseschef for læreruddannelsen i VIA.

Tema 1: Videreudvikling af kompetenceorienterede prøveformer
Videreudvikling af kompetenceorienterede prøveformer er en aktuel opgave for læreruddannelsen
og er derfor rammesat som formiddagens tema. Efter konferencen vil det være muligt for
faggrupper at søge om nationale udviklingsmidler til at udvikle nye prøveformer, der i højere grad
end de nuværende prøver skaber grundlag for at vurdere de studerende lærerfaglige kompetencer.

10:20 – 11:00
Developing our Profession and Cultivating Learning: Reflections on a decade with Performance Based Assessments of Teaching. Keynote speech by Tine Sloan

Within the U.S., California was one of the first states to require the use of a comprehensive performance based assessment as a necessary indicator of readiness to teach. For more than a decade, teacher education programs have had varying degrees of success in implementing the assessments in ways that promote learning and improve teacher education practice. A key component to this success is moving from “compliance to inquiry” in the way we use the assessment (Peck, Gallucci, Sloan, 2010; Sloan, 2013; Sloan, 2015). In this talk Dr. Sloan will share lessons learned in creating an assessment for learning experience for teacher candidates, as well as reflections on pedagogies that are unique to teacher education.

tine-sloanDirector Tine Sloan,
Teacher Education Program
Gevirtz Graduate School of Education
University of California, Santa Barbara.

Biography: Dr. Tine Sloan is Director of the Teacher Education Program at the University of California, Santa Barbara campus. The program prepares elementary, secondary, and special education teachers. She also represents University of California as a Commissioner on the California Commission on Teacher Credentialing, the body responsible for setting certification and accreditation policy for the state. She is actively involved in the California and national initiatives on teaching performance assessments (PACT and edTPA), serving on development and implementation teams and as a consultant to states and other institutions. Her research revolves around teacher education, particularly with respect to use of performance assessment in candidate and faculty learning, and the use of performance data for program improvement.

11:00 – 11:45 Drøftelse i grupper på ca. tre: Hvordan kan kompetencemålsprøverne målrettes
praksis yderligere (i jeres fag), så de studerende får bedre muligheder for at demonstrere deres
undervisningskompetence og egnethed som lærere i grundskolen?

Skriv 1-2 af jeres overvejelser ned, og send dem til Jørgen Knudsen på følgende mail: jokn3@ucl.dk

Forslagene bringes videre til Læreruddannelsens Ledernetværk og/eller den relevante nationale faggruppe, og vil selvfølgelig kunne læses på konferencens hjemmeside http://www.laereruddannelsesnet.dk/

11:45 – 12:15 Hvad skal undervisere i læreruddannelsen vide og kunne for at uddanne lærere? Oplæg v/ Alexander von Oettingen, Prorektor ved UC SYD og Elsebeth Jensen, Uddannelseschef for læreruddannelsen og HF i VIA.

Der er store krav og forventninger til, hvad man som underviser i læreruddannelsen skal vide og kunne. I dette oplæg sættes der fokus på, hvordan man kan forstå og beskrive forventningerne til undervisere i læreruddannelsen. Oplægget inddrager pointer relateret til både formiddagens og eftermiddagens temaer.

12:15 – 13:05 Frokost

Tema 2: Hvordan forbereder vi de studerende i læreruddannelsen på den flerkulturelle skole?

Danske grundskoler rummer mange elever med dansk som andetsprog, både elever, der er født og opvokset
i Danmark, men også nyankomne elever med flygtningebaggrund. Disse elever skal, som alle andre elever,
sikres personligt og fagligt udbytte af skolens undervisning. I øjeblikket er undervisningen af elever med
dansk som andetsprog igen til diskussion, både hvad angår indhold og rammer. I erkendelse af at
undervisningen – blandt andet af nyankomne flygtningeelever – kan være en udfordring for skoler og
kommuner, og dermed også for undervisere i læreruddannelsen, sætter eftermiddagens tema fokus på dansk som andetsprog, sprogdidaktik, kultur, interkulturel didaktik og sproglig udvikling i skolens fag. Der
præsenteres ny og aktuel viden på disse områder som oplæg til videreudvikling af læreruddannelsen.

13.05 -13.10 Intro til eftermiddagens tema v. Stina Møllenbach Centerchef for Center for Skole og Læring UC Sjælland

13:10 – 13:50 Å sette kunnskapen i en sammenheng. Hva skal være skolens formål i dag? Keynote foredrag v/ Inga Bostad

Inga Bostad setter skolen mandat og formål inn i en større sammenheng. Hun reflekterer rundt demokratiske idealer og skolens hverdag; hva slags frihet og hvilket ansvar er det fremtidens unge skal utrustes med? Hva slags fellesskap er skolen? Bostad presenterer en pedagogisk filosofi som både er “undersøkende” og åpen, og som bygger på noen felles grunnleggende verdier. Hun stiller spørsmål ved hvordan vi kan arbeide med skolens samfunnsmandat i en tid med større mangfold, og viser til tre ulike tilnærminger: 1. Gjennom å trekke inn historisk, filosofisk, religiøs og kulturell refleksjon og praksis, 2. Gjennom undersøkelsesbasert undervisning og 3. Indirekte gjennom endrede praksiser. Bostad tar også opp kulturell, sosial og pedagogisk reproduksjon i skolen, og viser oss hvordan denne virker på tvers av kulturelt mangfold og i det deliberative demokratiet.

inga-bostadInga Bostad,
Direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Inga Bostad er dr. philos og direktør ved Norske senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har tidligere vært prorektor ved UiO og ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som utformet ny formålsparagraf for opplæringen i Norge i 2007. Hun har forfattet flere bøker og artikler innen pedagogisk filosofi, etikk og språkfilosofi og arbeider i dag med «disability studies», rettighetsbegreper og begrepet om «avstand». Hun kommer i høst med monografien «Å se seg spørrende omkring. Introduksjon til en ny pedagogisk filosofi. Bostad er også juryleder for Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering, og hun sitter I bestyrelsen ved Roskilde Universitet.

 

13.50 – 14.00 Intro til eftermiddagens session

14.00 – 14.30 Kaffe og kage samt ”find dit session-lokale”

14:30 – 16:00 Sessions. Se beskrivelse af de forskellige sessions.
Alle deltagere prioriterer valg af sessioner i tilmeldingen til konferencen.

16:00 Konferencen slutter.

Fra klokken 16:00 vil alle deltagere få en ”to-go-pose” med sandwich, vand og læsestof til turen hjem.

Hent program (PDF)