Professionalisering af studiegrupper

Professionalisering af studiegrupper – Læsevejledning og samlet rapport

Anbefalinger til indsatser til professionalisering af studiegruppearbejdet i læreruddannelsen (Bilag 1)
Erfaringsopsamling fra projektet 1. år (bilag 2)
Opsamling fra de to workshops afholdt på National Læreruddannelseskonference i Odense den 27.2.2019 (Bilag 3 og bilag 3a)
Inspirationsmaterialer fra UC´erne og eksterne uddannelsesinstitutioner (bilag 4)
Forslag til kompetenceudvikling af undervisere (Bilag 5)
Udkast til opgaver for den nationale arbejdsgruppe i 2019-20 (sektorgruppens forslag) (Bilag 6)