National Læreruddannelseskonference

Onsdag d. 1. marts 2023 i Odense Congress Center

Samarbejde mellem skole og uddannelse om integreret praktik med afsæt i aftalen ‘En ambitiøs læreruddannelse tæt på folkeskolen og til gavn for folkeskolen – Aftale om en reform af læreruddannelsen‘.

Læs mere og find program for konferencen her.

Præsentationer fra konferencen:
Samarbejde eller partnerskap mellem skole og uddannelsen om læreruddannelse – et forsknings- og erfaringsperspektiv v. Elaine Munthe

Præsentationer fra sessioner:
Session 1: Hvordan realiserer vi FoU-progressionssporet i ny læreruddannelse
Session 2: Praksisfaglighed i ny LU – Hvordan integrerer vi praksisfaglige dimensioner i didaktikken og undervisningen på læreruddannelsen
Session 3: Samarbejde på tværs af læreruddannelsens arenaer udviklingslaboratorier og integreret praktik
Session 4: Samarbejde med skoler gennem en model for professionsrettet simulation (en lille greb blandt mange initiativer)
Session 5: UCN’s partnerskabsaftale med Nordjyske Kommuner – gensidige forventninger og forpligtelser
Session 6: Universitetsskolen – et eksempel på det integrative i NY LU
Session 7: Learning to notice and learning to practice workshop
Session 8: Hvordan kan der arbejdes med bæredygtighed i læreruddannelsen – oplæg
Session 8: Hvordan kan der arbejdes med bæredygtighed i læreruddannelsen – spørgsmål
Session 9: Alle taler om chatGPT – hvad taler de ikke om og hvad har det med teknologiforståelse at gøre
Session 11: Kan integreret praktik bidrage til sammenhæng i læreruddannelsen
Session 12: Hvorfor integreret praktik i læreruddannelsen

Konference om læreruddannelsen

København, torsdag d. 10. november 2022

Hvis man tager de uddannelseshistoriske briller på og betragter den danske læreruddannelse, er det bemærkelsesværdigt, hvordan historien gentager sig. Diskussioner og temaer går igen, og samtidig er mange tiltag på læreruddannelsesområdet ikke tilstrækkeligt forskningsbaserede. Måske hænger det sammen med, at beslutninger vedrørende læreruddannelsen i Danmark ofte baseres på ideologiske strømninger, (for) hurtige politiske beslutninger og SoMe-parlamentet, frem for forskning i hvordan man laver en god læreruddannelse?

På konferencen adresserer vi denne problemstilling. En tese er, at vi har brug for en læreruddannelse, der baserer sig på et ordentligt vidensgrundlag frem for diverse strømninger. Alt er imidlertid ikke gjort med det, for der mangler stadig viden om, hvad der gør en god læreruddannelse.

Konferencen henvender sig alle, der på forskellig vis interesserer sig for og arbejder med læreruddannelse, både på et fagligt og et politisk plan.

Der vil være oplæg både fra Ian Menter (Oxford Universitet), Hilde Wågsås Afdal (OsloMet), Stefan Herman (KP), Alexander von Oettingen (UC Syd), Jens Erik Kristensen (DPU), Elsebeth Jensen (VIA), Thomas Iskov (VIA), Lise Tingleff Nielsen (EVA) og Pia Böwadt (KP).

Der vil også være diverse samtalefora, hvor læreruddannelsens forskellige interessenter får mulighed for at diskutere, hvad der skal til for at styrke læreruddannelsen i Danmark.

Konferencen er arrangeret af forskningsprogrammet Teachers and Teaching: Teacher Education, Practice, Professional Development, DPU, Aarhus Universitet og Læreruddannelsens Ledernetværk.

Læs mere og tilmeld her.

 

Konferencen i Odense 27. februar 2019

Materiale fra konferencen:
Elaine Munthes oplæg
Workshop 2.1 – Studieintensitet og studieaktivitetsmodellen
Workshop 2.2 – Udvikling af professionelle studiegrupper
Workshop 2.3 – Studieintensitet. Erfaringer fra Future Classroom Teacher
Workshop 4.1 -Klassepraktik – refleksiv praksislæring
Workshop 4.2 – Universitetsskolen – mellem skole, uddannelse og forskning
Workshop 4.3 – Hvordan et internationalt Erasmusprojekt blev til et praksiskoncept
Workshop 4.4 – Lærerarbejde på uddannelse og læreruddannelse på arbejde
Workshop 5.2 – Realistisk indragelse af studerende i FoU – oplæg
Workshop 5.3 – Forskniingsbaseret læreruddannelse – hvordan kan ambitionen begribes
Workshop 6.1 – Specialiseringsmoduler
Workshop 6.2 – Bachelorprojektet vurderingskriterier og karaktergivning
Workshop 6.3 – Sproglærerprofilen i på læreruddannelsen i Aarhus
Workshop 6.4 – Faglig fordybelse eksemplificeret i den naturvidenskabelige læreruddannelse
Workshop 7.1 -Teknologiforståelse og digital dannelse
Workshop 7.3 – Ordblindhed i alle fag
Workshop 7.4 – Teknologiforståelse og innovation i skolen
Workshop 8.1 – Det tværprofessionelle lærer-pædagog samarbejde
Workshop 8.2 – Tværprofessionelt samarbejde i musikfaget
Workshop 10.1 – Læreruddannelse som læringslaboratorium – padlet fra workshop
Workshop 10.1 – Læreruddannelsen som læringslaboratorium for god uv – noter
Workshop 10.1 – Læreruddannelsen som læringslaboratorium for god uv
Workshop 10.2 – Praksissamarbejde
Workshop 10.3 – Udeskole og bevægelse i skoledagen tænkt ind i en laboratoriekontekst
Workshop 10.4 – Anvendelse af video i udvikling af undervisningen