Konferencer og møder

Konferencen i Odense 27.2.19:

Elaine Munthes oplæg

 

Workshop 2.1 – Studieintensitet og studieaktivitetsmodellen

Workshop 2.2 – Udvikling af professionelle studiegrupper

Workshop 2.3 – Studieintensitet. Erfaringer fra Future Classroom Teacher

Workshop 4.1 -Klassepraktik – refleksiv praksislæring

Workshop 4.2 – Universitetsskolen – mellem skole, uddannelse og forskning

Workshop 4.3 – Hvordan et internationalt Erasmusprojekt blev til et praksiskoncept

Workshop 4.4 – Lærerarbejde på uddannelse og læreruddannelse på arbejde

Workshop 5.2 – Realistisk indragelse af studerende i FoU – oplæg

Workshop 5.3 – Forskniingsbaseret læreruddannelse – hvordan kan ambitionen begribes

Workshop 6.1 – Specialiseringsmoduler

Workshop 6.2 – Bachelorprojektet vurderingskriterier og karaktergivning

Workshop 6.3 – Sproglærerprofilen i på læreruddannelsen i Aarhus

Workshop 6.4 – Faglig fordybelse eksemplificeret i den naturvidenskabelige læreruddannelse

Workshop 7.1 -Teknologiforståelse og digital dannelse

Workshop 7.3 – Ordblindhed i alle fag

Workshop 7.4 – Teknologiforståelse og innovation i skolen

Workshop 8.1 – Det tværprofessionelle lærer-pædagog samarbejde

Workshop 8.2 – Tværprofessionelt samarbejde i musikfaget

Workshop 10.1 – Læreruddannelse som læringslaboratorium – padlet fra workshop

Workshop 10.1 – Læreruddannelsen som læringslaboratorium for god uv – noter

Workshop 10.1 – Læreruddannelsen som læringslaboratorium for god uv

Workshop 10.2 – Praksissamarbejde 20190227 Workshop 10.2 – Praksistilknyning

Workshop 10.3 – Udeskole og bevægelse i skoledagen tænkt ind i en laboratoriekontekst

Workshop 10.4 – Anvendelse af video i udvikling af undervisningen