Censorformandskabet inviterer hermed til censormøder.
Læs invitation

Kompetenceudviklingsdag for undervisere/ vejledere ift bachelorprojektet: 29. april 2020

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 29. april 2020. Der vil være national kompetenceudviklingsdag ifht. bachelorprojektet i læreruddannelsen

BA-konference på Campus Carlsberg d. 29.4.2020 med plads til 50 personer.

De faglige omdrejningspunkter for dagen vil forventeligt være flere af følgende knaster:
Vurderingskriterier, karaktervurderinger, nye prøveformer i BA, sammenhænge og balancepunkter mellem undervisningsfag, Lærerens grundfaglighed og praktik/skolernes praksis. Samlet forventer vi, der bliver rum for refleksioner over forskningsbaseringen og professionsrettetheden i læreruddannelsen samt progressionen i læreruddannelsen frem mod BA-projektet. Arbejdsformerne til konferencen vil være meget vekslende , hvor der vil være bidrag fra den nationale faggruppe, fra censorformændenene i læreruddannelsen, fra LLN og ikke mindst vil der være vægt på arbejdsfællesskaber på tværs af UC’erne i fht. udvikling af et fælles sprog og et fælles sæt af forventninger til bachelorprojektet i læreruddannelsen i Danmark. Vel mødt.

Den nationale faggruppe i bachelorprojektet
Fie Høyrup, Anette Elisabeth Krenzen, Lotte Holk Hansen, Carsten Høy Larsen, Jens Madsen og Søren Pjengaard

 

Konferencen i Odense 27. februar 2019

Materiale fra konferencen:
Elaine Munthes oplæg
Workshop 2.1 – Studieintensitet og studieaktivitetsmodellen
Workshop 2.2 – Udvikling af professionelle studiegrupper
Workshop 2.3 – Studieintensitet. Erfaringer fra Future Classroom Teacher
Workshop 4.1 -Klassepraktik – refleksiv praksislæring
Workshop 4.2 – Universitetsskolen – mellem skole, uddannelse og forskning
Workshop 4.3 – Hvordan et internationalt Erasmusprojekt blev til et praksiskoncept
Workshop 4.4 – Lærerarbejde på uddannelse og læreruddannelse på arbejde
Workshop 5.2 – Realistisk indragelse af studerende i FoU – oplæg
Workshop 5.3 – Forskniingsbaseret læreruddannelse – hvordan kan ambitionen begribes
Workshop 6.1 – Specialiseringsmoduler
Workshop 6.2 – Bachelorprojektet vurderingskriterier og karaktergivning
Workshop 6.3 – Sproglærerprofilen i på læreruddannelsen i Aarhus
Workshop 6.4 – Faglig fordybelse eksemplificeret i den naturvidenskabelige læreruddannelse
Workshop 7.1 -Teknologiforståelse og digital dannelse
Workshop 7.3 – Ordblindhed i alle fag
Workshop 7.4 – Teknologiforståelse og innovation i skolen
Workshop 8.1 – Det tværprofessionelle lærer-pædagog samarbejde
Workshop 8.2 – Tværprofessionelt samarbejde i musikfaget
Workshop 10.1 – Læreruddannelse som læringslaboratorium – padlet fra workshop
Workshop 10.1 – Læreruddannelsen som læringslaboratorium for god uv – noter
Workshop 10.1 – Læreruddannelsen som læringslaboratorium for god uv
Workshop 10.2 – Praksissamarbejde
Workshop 10.3 – Udeskole og bevægelse i skoledagen tænkt ind i en laboratoriekontekst
Workshop 10.4 – Anvendelse af video i udvikling af undervisningen